ESP Lis Garden Expert
ESP Lis Garden Expert

La legionel·la a torres de refrigeració

Tornar


La Legionella és un bacteri que pot causar la malaltia del legionari, una forma severa de pneumònia, i la febre de Pontiac, una malaltia més lleu similar a la grip. Les torres de refrigeració són un dels principals llocs on pot proliferar aquest bacteri a causa de les condicions favorables que ofereixen per al creixement.


Què és la Legionella?


La Legionella és un bacteri que es troba de forma natural a l'aigua dolça, com rius i llacs. No obstant això, es pot convertir en un problema quan colonitza sistemes d'aigua artificials com ara:


● Sistemes de distribució d'aigua calenta.

● Jacuzzis i spas.

● Sistemes d'aire condicionat, especialment en torres de refrigeració.


Torres de refrigeració

Les torres de refrigeració són estructures que s'utilitzen per dissipar la calor de sistemes industrials i d'aire condicionat. Funcionen mitjançant l'evaporació de l'aigua, cosa que redueix la temperatura de l'aigua de procés.


Factors de Risc a Torres de Refrigeració i Legionella


Les torres de refrigeració proporcionen un entorn ideal per al creixement de la Legionella degut a:


1. Temperatura de l'Aigua:
El bacteri creix millor a temperatures entre 20 °C i 45 °C.

2. Aigua Estancada:
Les àrees d'aigua estancada o de baixa circulació poden afavorir-ne el creixement.

3. Matèria Orgànica i Biofilm:
La presència de matèria orgànica i biofilm (una capa de microorganismes) pot proporcionar nutrients per al bacteri.

4. Aire i Aigua:
El sistema de dispersió d'aigua en forma d'aerosols facilita la inhalació del bacteri.


Prevenció i Control de la Legionella


Per prevenir i controlar la proliferació de Legionella en torres de refrigeració, es recomanen les pràctiques següents:


1. Manteniment Regular:
Inspecció i neteja periòdica de les torres de refrigeració per eliminar sediments, incrustacions i biofilm, manteniment de legionel·la.

2. Control de la Qualitat de l'Aigua:
Tractament químic de l'aigua per eliminar el bacteri i prevenir-ne el creixement. Això inclou l'ús de biocides i desinfectants.

3. Control de la Temperatura:
Mantenir la temperatura de l'aigua fora del rang òptim per al creixement de la Legionella, preferiblement per sota de 20 °C o per sobre de 50 °C.

4. Monitorització Contínua:
Ús de mètodes de detecció ràpida per a la Legionella i anàlisis regulars de l'aigua.

5. Disseny Adequat del Sistema:
Disseny de torres de refrigeració que minimitzin les àrees d'aigua estancada i facilitin el drenatge complet.


Regulacions i Normatives

A molts països, hi ha regulacions i normatives específiques per a la gestió de la Legionella en sistemes d'aigua i torres de refrigeració. Aquestes normatives solen requerir:


● Programes de manteniment i control del risc de Legionella.

● Registre i documentació de les inspeccions i tractaments realitzats.

● Formació adequada del personal encarregat del manteniment.


Conclusió


La gestió efectiva i control de la Legionella a torres de refrigeració és essencial per prevenir brots de malalties associades. La implementació de bones pràctiques de manteniment, control de la qualitat de l‟aigua i monitorització contínua pot reduir significativament el risc de proliferació d‟aquest bacteri.


La legionel·la a torres de refrigeració