ESP Lis Garden Expert
ESP Lis Garden Expert

Què és un Dana i perquè cada vegada és més freqüent a la Mediterrània?

Tornar


Un "DANA" (Depressió Aïllada a Nivells Alts) és un fenomen meteorològic que consisteix en la formació d'una àrea de baixa pressió a gran altitud a l'atmosfera. Aquest sistema pot generar condicions d'inestabilitat atmosfèrica i provocar pluges intenses, tempestes elèctriques, calamarsa i forts vents a la regió on es desenvolupa.


A la Mediterrània, els DANA s'estan tornant més freqüents a causa de diversos factors, incloent-hi el canvi climàtic. L'escalfament global està alterant els patrons atmosfèrics i oceànics, cosa que pot augmentar la probabilitat de formació de fenòmens meteorològics extrems com els DANA.


A més, la configuració geogràfica de la Mediterrània, amb la seva ubicació entre masses continentals i la influència de diferents sistemes climàtics, pot afavorir la formació i l'enfortiment dels DANA. Aquests sistemes es poden desenvolupar més fàcilment durant la transició entre estacions, quan hi ha contrastos de temperatura més pronunciats entre el mar i la terra, cosa que proporciona l'energia necessària per a la seva formació i desenvolupament.


Els perills d'un DANA


Els DANA poden generar una sèrie de perills i riscos per a les àrees afectades. Alguns dels perills associats amb un DANA inclouen:


1 . Pluges intenses: Els DANA solen estar associats amb pluges intenses i prolongades, cosa que pot resultar en inundacions sobtades, desbordaments de rius i rierols, així com també lliscaments de terra.

2 . Tempestes elèctriques: Aquestes tempestes poden acompanyar les pluges intenses, cosa que augmenta el risc de caiguda de raigs. Els raigs representen un perill per a les persones, les estructures i la vegetació.

3 . Vents forts: Els DANA poden generar vents forts que poden causar danys a edificis, arbres, línies elèctriques i altres elements estructurals.

4 . Calamarsa: Durant la formació de tempestes associades amb un DANA, és possible la presència de calamarsa, que pot danyar cultius, vehicles i propietats.

5 . Baixes temperatures: Depenent de la ubicació i de l'època de l'any, els DANA poden estar associats amb l'entrada de masses d'aire fred, cosa que pot resultar en descensos bruscs de temperatura i condicions climàtiques adverses.

6 . Problemes de transport: Les pluges intenses i els vents forts poden causar interrupcions en el transport terrestre, marítim i aeri, així com també el tall de carreteres i línies ferroviàries.


En resum, els DANA representen una amenaça seriosa per a la seguretat i el benestar de les persones que viuen a les àrees afectades, així com també per a la infraestructura i el medi ambient. És important estar preparat i seguir les recomanacions de les autoritats locals durant l‟ocurrència d‟aquests fenòmens meteorològics. Lisgarden, com a professional dels desembussos a Barcelona, sempre està alerta i preparat per a actual en inundacions o problemes relacionats amb les pluges intenses.


Què és un Dana i perquè cada vegada és més freqüent a la Mediterrània?